Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η μετατροπή μιας ιδέας σε μια βιώσιμη επιχείρηση απαιτεί χρήματα. Αλλά σε αυτό το περιβάλλον όπου η ρευστότητα είναι σφιχτή, πώς μπορείτε να αυξήσετε τη ρευστότητα για να χρηματοδοτήσετε τη μικρή επιχείρησή σας έτσι ώστε να αναπτυχθεί?

Η Alpha Plus, επιλύει τις ανάγκες σας, με κορυφαίους συμβούλους και επαγγελματίες του κλάδου.Στελεχώνεται από Οικονομολόγους και Μηχανικούς που διαθέτουν μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στην σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Αναπτυξιακούς Νόμους.

Η εταιρεία έχει διαχειριστεί με επιτυχία εκατοντάδες επιχειρηματικά σχέδια στα πλαίσια προγραμμάτων όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2014, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των προγραμμάτων και εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση θα ολοκληρώσει με επιτυχία τα επενδυτικά της σχέδια.

Παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη για την βέλτιστη αξιοποίηση κάθε προγράμματος, αναλαμβάνει την σύνταξη της τεχνοοικονομική μελέτης για την υπαγωγή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα και υποστηρίζει την επένδυση σε όλα τα στάδια της.

  Η Alphaplus δραστηριοποιείται από το 2009 στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ως μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και κάτοχος άδειας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών της, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενες ισχυρές συνεργασίες με ιδιώτες και επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν το άριστο των υπηρεσιών της.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

  Αθ. Παπαθανάση 1, Αγρίνιο, Τ.Κ.:30100

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ

  +30 2641 054 156

  FAX

  +30 2641 059 909

  EMAIL

  info AT alpha-plus DOT gr