Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η Alphaplus προτείνει και εφαρμόζει τα διαχειριστικά συστήματα που χρειάζεται η επιχείρησή σας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της μελετούν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τις αναγκαίες διαδικασίες που χρειάζεται η επιχείρησή σας στην επιτυχή οργάνωση και διαχείριση των συστημάτων, όπως τα ακόλουθα:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015
 • Τo πρότυπο ISO 9001:2015 είναι η 5η έκδοση του προτύπου πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Καθορίζει το γενικό πλαίσιο που απαιτείται από την επιχείρηση για να παρέχει ένα αποδεκτό προϊόν ή υπηρεσία. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

 • Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
 • To ISO 22000 / η μελέτη HACCP/ το FSSC 22000 αποτελούν μεθοδολογία για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων για τον τελικό καταναλωτή. Η μεθοδολογία αυτή βρίσκει εφαρμογή σε κάθε Επιχείρηση τροφίμων που μπορεί να δραστηριοποιείται σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, μετά την πρωτογενή παραγωγή τροφίμων.

 • ΜΕΛΕΤΗ HACCP
 • Αναφέρεται ότι η εφαρμογή μελέτης HACCP, είναι νομοθετημένη σε εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τονίζεται ότι το HACCP είναι το σύστημα που υιοθετείται στην Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ της 14/07/93 για την υγιεινή των τροφίμων ως η επίσημη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη HACCP δύναται να πιστοποιηθεί κατά CODEX ALIMENTARIUS.

 • ISO 22000:
 • Είναι διεθνές πιστοποιήσιμο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, της διαδραστικής επικοινωνίας και της διαχείρισης συστήματος. Το Σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και των ειδών διατροφής.

 • FSSC 22000
 • Αποτελεί αναγνωρισμένο πιστοποιήσιμο πρότυπο. Συνδυάζει την εφαρμογή του ISO 22000 και του βρετανικού προτύπου PAS 220:2008 που ορίζει τα προαπαιτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια των τροφίμων. Είναι ισότιμο του BRC & IFS.

 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015
 • To πρότυπο ISO 14001:2015 είναι η 3η έκδοση του προτύπου πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1427 
 • Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1427 αποσκοπεί στην υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων ώστε να επιτυγχάνουν και να βελτιώνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους συνδυάζοντας την αξία της Ελληνικής Φιλοξενίας και της εξυπηρέτησης του πελάτη με τη διατήρηση και την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών που δραστηριοποιούνται. Το σήμα Ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν σε περιφερειακά ή τοπικά προγράμματα ανάδειξης των τοπικών χαρακτηριστικών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μετά την απονομή του σήματος Ποιότητας από τον Φορέα η τουριστική επιχείρηση έχει δικαίωμα χρήσης του σε όλες τις δραστηριότητες προβολής και στους χώρους της. Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1427 έχει εφαρμογή σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως Ξενοδοχεία και παντός τύπου καταλύματα, επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, τουριστικά γραφεία – πρακτορεία, δημόσια και ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

   Η Alphaplus δραστηριοποιείται από το 2009 στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ως μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και κάτοχος άδειας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών της, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενες ισχυρές συνεργασίες με ιδιώτες και επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν το άριστο των υπηρεσιών της.

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

   Αθ. Παπαθανάση 1, Αγρίνιο, Τ.Κ.:30100

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ

   +30 2641 054 156

   FAX

   +30 2641 059 909

   EMAIL

   info AT alpha-plus DOT gr