Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ένα σημαντικό τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας για κάθε επιχειρηματία είναι η ποιοτική λογιστική που εξασφαλίζει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που συμμορφώνονται με τους νόμους, καθώς και μια καλή πηγή πληροφοριών για τη διοίκηση της εταιρείας.
Η φορολογική πτυχή είναι επίσης πολύ σημαντική, καθώς διασφαλίζει τη φορολογική αποδοτικότητα όσον αφορά τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών της Alphaplus στελεχώνεται από λογιστές που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής επιχείρησης, παρέχοντας έτσι τις κάτωθι υπηρεσίες:

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Λογιστική παρακολούθηση (απλογραφικά και διπλογραφικά)
 • Βιομηχανική Κοστολόγηση
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Παροχή συμβουλών επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών µε το ∆ηµόσιους Φορείς (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικά Ταμεία, ΓΕ.ΜΗ., Επιμελητήρια)
 • Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  Το τμήμα φοροτεχνικών υπηρεσιών της Alphaplus Συμβουλευτικής διαθέτει έμπειρα στελέχη, τα οποία είναι σε θέση να υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, ‘όπως οι κάτωθι:

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολογία ακινήτων
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχει ο αναπτυξιακός Νόµος
  • Η Alphaplus δραστηριοποιείται από το 2009 στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ως μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και κάτοχος άδειας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών της, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενες ισχυρές συνεργασίες με ιδιώτες και επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν το άριστο των υπηρεσιών της.

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

   Αθ. Παπαθανάση 1, Αγρίνιο, Τ.Κ.:30100

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ

   +30 2641 054 156

   FAX

   +30 2641 059 909

   EMAIL

   info AT alpha-plus DOT gr