Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων

Από τις 3 Αυγούστου 2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/17). Ο Νόμος θα ισχύει ως το τέλος του 2018 και αποτελεί ένα πολύ ευνοϊκό πλαίσιο για επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που γίνεται ολοένα και αυστηρότερο.
Η Alphaplus αναλαμβάνει την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη, συντάσσει την πρόταση αποπληρωμής και το πλάνο βιωσιμότητας. Στη συνέχεια η εταιρεία αναλαμβάνει την  διαδικασία διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. Με την ένταξη του στο νόμο ο οφειλέτης πετυχαίνει διαγραφή όλων των τόκων υπερημερίας στις τράπεζες, διαγραφή των προστίμων & προσαυξήσεων στο Δημόσιο, πάγωμα των τόκων στο Δημόσιο και ρύθμιση σε 120 δόσεις, δυνατότητα επιπλέον διαγραφής και ευνοϊκής ρύθμισης με τις τράπεζες, και λοιπών ιδιωτών πιστωτών – προμηθευτών.
Οι βασικοί κανόνες της ρύθμισης είναι:

 • Δημόσιο
 • Ρυθμίζονται έως 120 δόσεις (έως 36 για οφειλές κάτω από 3.000), διαγράφονται ποινές, προσαυξήσεις και βασική οφειλή αν αυτό κριθεί απαραίτητο, δίνεται ενημερότητα εφόσον τηρείται η ρύθμιση, παγώνουν οι τόκους.

 • Τράπεζες
 • Το περιεχόμενο της ρύθμισης είναι ελεύθερο ως προς το ύψος της διαγραφής (ενδεχομένως και διαγραφής κεφαλαίου), το ύψος των επιτοκίων και το πλήθος των δόσεων. Οι τράπεζες έχουν πλήθος διαθέσιμων ρυθμίσεων ανάλογα με τη περίπτωση. Ένας συνδυασμός μείωσης επιτοκίου και αύξησης διάρκειας, μπορεί να δώσει τελείως διαφορετική προοπτική στην δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου.

 • Διαγραφές
 • Ο βασικός κανόνας είναι ότι κανένας πιστωτής δεν θα πάρει λιγότερα από όσα θα έπαιρνε αν ρευστοποιούταν η περιουσία του οφειλέτη.

 • Ποιοι εντάσσονται
 • Όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν πτωχευτική ικανότητα (έμποροι). Δεν εντάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες (πλην όμως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) στα πλαίσια του εξωδικαστικού, δηλαδή σε ως 120 δόσεις με διαγραφή των ποινών και των προσαυξήσεων).

 • Προϋποθέσεις ένταξης
 • Για τις εταιρείες με απλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων). Για τις εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία να υπάρχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση τα τελευταία τρία έτη ή να έχει καθαρή θέση (δηλ. Ενεργητικό μείον υποχρεώσεις) μια φορά τουλάχιστον τα τελευταία 3 έτη, να είχαν στις 31/12/2016 ένα δάνειο σε υπερημερία άνω των 90 ημερών, ή να έχουν ένα δάνειο που να έχει ρυθμιστεί μετά τις 31/7/2016, ή να έχουν κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία).

   Η Alphaplus δραστηριοποιείται από το 2009 στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Ως μέλος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και κάτοχος άδειας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών της, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενες ισχυρές συνεργασίες με ιδιώτες και επιχειρήσεις επιβεβαιώνουν το άριστο των υπηρεσιών της.

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

   Αθ. Παπαθανάση 1, Αγρίνιο, Τ.Κ.:30100

   ΤΗΛΕΦΩΝΟ

   +30 2641 054 156

   FAX

   +30 2641 059 909

   EMAIL

   info AT alpha-plus DOT gr